Tuva Såpe & Velvære

SALGSVILKÅR

Angrerettloven Angrerettloven vil si at du som forbruker kan gå fra avtalen du har med selger, om du melder fra om dette til selgeren senest 14 dager etter du mottok varen. Sammen med varen skal du også ha mottatt et angrefristskjema. Om du ikke har mottatt angrefristskjema, eller dersom selgeren ikke har gitt deg opplysninger om varen/tjenesten som han/ho etter loven plikter å gi, blir angrefristloven utvidet til tre måneder. Om selger ikke har gitt opplysninger om angreretten, blir angrefristen utvidet til ett år.

Forbrukerkjøpsloven Om varen har feil eller mangler har du klagerett etter kjøpsloven. Vilkårene for klageretten er at du legger frem klagen innen rimelig tid etter du har oppdaget feilen/mangelen. Etter forbrukerkjøpsloven kan du for eksempel kreve prisavslag, utbedring, erstatning eller heving av kjøpet om mangelen er vesentlig.

Garanti En garanti skal gi deg rettigheter utover det reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven gir deg. Dersom garantien ikke gir deg en større rett enn det reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven gir deg, kan garantien være ulovlig i forhold til vilkårene i markedsføringsloven. Garantiutsagnet som selgeren oppgir under salg, er bindende for selgeren.

[email protected] Org nr: 921 092 644